Sponsorer

Sponsorer

Skal dit firma/forening være mere synlig, så er der flere muligheder samtidig med du støtter Multihuset:

For at alle får de samme vilkår, så er det ikke længere muligt at få gratis reklame i form af små flyers eller brochurer i huset, såfremt det har et kommercielt formål.

For virksomheder:
For virksomheder er det forsat muligt at købe et skilt og få det opsat i hallen mod en pris på kun kr. 2.000,- om året.
Skiltet skal være i størrelsen B:150 x H:100 cm
Hvis du ønsker et skilt, da ret henvendelse til halinspektøren eller Dan på T: 29 66 70 40

Hvis din virksomhed ønsker en flyers eller brochurer i “mellemgangen til hallen” skal denne som udgangspunkt være i A4 eller A5 format.
Priser for formatet  A4, A5 el. M65:
Fast aftale løbende pr. år – kr. 1.000 årligt:
Hvis kortere periode, kr. 200 pr. løbende mdr.
Hvis du har skilt i hallen, da ydes der 50% rabat.
Andre størelser efter aftale.

Visitkort:
Når vi finder en smart løsning, vil vi gerne kunne tilbyde en plads til visitkort på alle der ønsker det, og gerne grratis.
Så hvis du sidder inde med en idé eller noget brugbart, så hører vi gerne fra dig.

For foreninger:
Alle foreninger i Hedensted kommune kan få gratis reklame (skal følge ovennævnte størrelser), såfremt der er tale om gratis arrangementer.
Hvis foreningen ønsker reklame, hvor der er betaling for arrangement/deltagelse, kan disse kun opsættes gratis såfremt Multihuset stiller lokaler til arrangementet.
I særlige tilfælde kan der dispenseres. Forhør nærmere hos halinspektøren.

Forhallens “opslagstavle” er forbeholdt arrangementer der foregår i huset.

For alle:
Opslag der skal betales for, men ikke indgået aftale, fjernes omgående.
Ejere kontaktes herefter for tilbud om betaling for opslag.
Ved gentagelse hvor der tydeligt er gjort opmærksom på betaling til ejerne af opslaget, vil der blot blive fremsendt faktura.

Ved tvivl, kontakt halinspektøren.

Vi støtter gerne nye tiltag i byen eller i Multihuset, Så hvis du mener du bør have gratis omtale/reklame, så lave en aftale med halinspektøren – det kunne jo være vi gerne vil støtte op omkring det.

Kommunale opslag er altid gratis, men det skal aftales hvor det bliver hængt op.