Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Den selvejende forening Stouby Multihus samt Enkeltmands virksomheden Stouby Multicafé v/Dan Bækgaard

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Dataansvarlig

Stouby Multihus- og Café er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Kontaktoplysninger om Stouby Multihus- og Café som dataansvarlig:

Idrætsvej 10-12
7140 Stouby
Telefon: 29667040
Email: cafe
@stoubymultihus.dk
CVR. nr.: Stouby Multihus: 53533817
CVR. nr.: Stouby Multicafé: 26462436

Indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger

Vores Privatlivspolitik er en beskrivelse af de data, vi finder nødvendige at indsamle, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Data er i den sammenhæng de personlige oplysninger, du giver til os som kunde og/eller interessent, for eksempel men ikke begrænset til dig som:

  • Billetkøber
  • Køber af ydelser leveret af Stouby Multihus eller Stouby Multicafe.
  • Sponsorvirksomhed
  • Modtager af sponsorbilletter/kort
  • Gæster på vores adresse
  • Besøg på hjemmesiden www.stoubymultihus.dk
  • Besøgende på vores digitale platforme f.eks. facebook, youtube m.f.

 

Som kunde hos Stouby Multihus- og Café indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig:
Navn, folkeregisteradresse, telefonnummer, email adresse og kontonummer til brug for tilbagebetaling af depositum samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR.nr. m.v.

Stouby Multihus- og Café har indgået en række Databehandleraftaler med underleverandører, der for eksempel varetager den tekniske drift af booking af lokaler.
Ved henvendelse til Stouby Multihus- og Café på ovennævnte kontaktadresse kan du få oplyst, hvilke underleverandører som vi har indgået en Databehandleraftale med og som har relevans til dine personoplysninger. Udover oplysninger til Hedensted kommune via vores Databehandleraftale med Conventus, afgives dine personoplysninger aldrig til tredjemand, med mindre du selv udtrykkelig giver tilsagn hertil, lige som vi heller ikke indsamler særlige kategorier af følsomme personoplysninger som din etnicitet, din politiske eller religiøse overbevisning og lign.

Vi behandler kun dine personlige oplysninger (personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen) i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde et kunde- brugerforhold og for at vi kan opfylde vore forpligtelser i henhold til indgåede aftaler og tilknyttede ydelser.

Er du bruger/kunde i Stouby Multihus- og Café, anvender vi derfor dine personlige oplysninger til at:

   • Effektuere din afgivne ordre, herunder tillige kundeservice, support, svar på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger, tilsendelse af faktura o.lign.
   • Håndtere administrationen af driften af bruger-kundeforholdet til dig
   • Fremsende e-mails om muligheder i Stouby Multihus- og Café, herunder nye produkter og nye priser, systemopdatering o.lign.
   • Fremsende nyhedsmails, hvis du har tilkendegivet ønske herom
   • Fremsende invitationer til diverse arrangementer

 

Iflg. Databeskyttelsesforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang.
Alle administrativt ansatte i Stouby Multihus- og Café, herunder formanden for bestyrelsen i Stouby Mulitihus som behandler dine personlige oplysninger, er desuden underlagt tavshedspligt.

Dine rettigheder

Ønsker du indsigt i de personlige oplysninger, som vi måtte have liggende om dig, eller mener du, at der er registreret forkerte data, har du ret til på ethvert tidspunkt at fremsætte indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger hos henholdsvis Stouby Multihus og/eller Stouby Multicafé iflg. Databeskyttelsesforordningens artikel 21 stk. 4.

Hvis din indsigelse imødekommes og dermed er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte dine personoplysninger. Dette kunne være, hvis behandlingen ikke er lovlig og i strid med Datebeskyttelsesforordningen.

Du kan indbringe Stouby Multihus´ eller Stouby Multicafes afgørelse for Datatilsynet efter Databeskyttelseslovens paragraf 39 stk. 1 samt Databeskyttelsesforordningens artikel 77, hvorefter tilsynet vil træffe afgørelse om, hvorvidt indsigelsen mod behandlingen var berettiget.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til en sådan behandling. Efter du har fremsat indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere anvendes til dette formål. Din ret hertil er absolut, dvs. at der ikke skal foretages afvejning.

Vores Privatlivspolitik er senest opdateret den 21.11.2018.